Điện sinh học là gì, ứng dụng trong y học và làm đẹp

Điện sinh học là một lĩnh vực trong khoa học sinh học, chủ yếu nghiên cứu các tính chất và hoạt động của điện tại các tế bào, cấu trúc và hệ thống của cơ thể sinh vật. Điện sinh học tìm hiểu cách sử dụng điện để kiểm soát hoạt động sinh học của các tế bào và hệ thống

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute