Dòng điện sinh học là gì?

Dòng điện sinh học là một luồng điện từ một nguồn điện đến một đích điểm. Nó được tạo ra bởi sự chuyển đổi của các đại lượng sinh học như glucose hoặc một số chất hữu cơ khác trong các tế bào sinh học thành điện.

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute